A-K d.o.o. Šabac, Srdan Ilije 11

A-K Novi Sad, Temerinska 42a

015/335-940; 015/335-943; 063/286-302

021/419-651; 064/13-15-874